Thursday

Riba : Ancaman Pertama


Oleh kerana itu, jika permasalahannya adalah masalah riba dianggap masalah remeh, masalah kecil, dosanya pun kecil. Maka, marilah kita mulai dengan melihat dan merenungkan kembali ancaman yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melalui berbagai ayatnya.
Mari kita halusi semula, bagaimana Allah SWT telah berfirman : Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila [175]
( TQS Al-Baqarah 2:275 )
Penjelasan :
[174]. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[175]. Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

Ada penjelasan dari Rasulullah SAW berkaitan dengan ayat diatas. Rasulullah SAW bersabda:
Pada waktu aku dimi’rajkan ke langit, aku memandang ke langit dunia, ternyata disana banyak orang yang memiliki perut seperti rumah-rumah yang besar dan telah doyong perut-perut mereka. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk  diatas jalur yang dilewati oleh para pengikut Firaun. Mereka diberdirikan didekat api neraka setiap pagi dan petang hari. Mereka berkata: Wahai rabb kami, janganlah pernah terjadi hari kiamat, Aku tanyakan, Hai Jibril, siapa mereka? Jawabnya, mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu yang tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran penyakit gila”.

Ada hadist lain senada dengan Hadist diatas berbunyi:
Pada waktu aku dimi’rajkan, tatkala telah sampai ke langit ketujuh, aku melihat kearah atasku, ternyata aku menyaksikan kilat, petir dan badai. Lalu aku mendatangi sekelompok orang yang memiliki perut seperti rumah, didalamnya banyak terdapat ular berbisa yang dapat terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Aku tanyakan, Hai Jibril, siapa mereka? Dia menjawab, mereka adalah para pemakan riba”.
Bagaimana?
Masih belum seram

No comments:

Jangan Buka !!!

Daulah Islam

Daulah Islam

Singgah Sana

(Jom Buka) Realiti Umat Islam Zaman Sekarang‬‏