Ayat Syifa'
Surah At-Taubah: ayat 14Surah Yunus: ayat 57

Surah An-Nahl: ayat 69
Surah Al-Isra' :ayat 82

                              Surah Asy-Syua'ara' : ayat 80                          

Surah Fushshilat: ayat 44


Syifa’
    
Imam Abul Qasim Qushairi rah. Pernah mengalami mimpi menemui baginda Rasullullah s.a.w. sewaktu anaknya jatuh sakit hampir maut. Dalam mimpi itu baginda bertanya: “ Mengapa tidak mengambil perhatian kepada ayat-ayat syifa’? Mengapa tidak mengamalkan ayat-ayat itu dan memohon kepada Allah agar disembuhkan?” Apabila terjaga, beliau memikirkan mimpi itu dan apabila diteliti, maka didapati ayat-ayat tersebut ada pada enam tempat. Ianya seperti berikut: 

14. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. 

57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

69. kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. 

82. Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

80. dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku, 
 
44. Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh."No comments:

Jangan Buka !!!

Daulah Islam

Daulah Islam

Singgah Sana

(Jom Buka) Realiti Umat Islam Zaman Sekarang‬‏