Monday

Sejarah Al Imam Said Bin MusayyabSabda Rasulullah, "Sebesar besar jihad adalah menyampaikan kalimah haq di hadapan penguasa yang zalim." Usaha usaha ulama terdahulu yang mempertahankan yang benar dihadapan penguasa zalim sepatutnya menjadi tauladan kepada kita. Kisah kisah mereka banyak dibukukan untuk pembacaan generasi kita dan akan datang. Semoga ringkasan contoh contoh ulama mempertahankan kebenaran ini menjadi tauladan kepada kita.

1. Al Imam Said Bin Musayyab.
            Menunaikan haji sebanyak 40 kali. Tidak pernah ketinggalan  solat berjemaah jika tiada alasan dan selalu di saf  hadapan.  Menolak lamaran Amirul Mukminin, Abdul Malik bin Marwan untuk dinikahkan dengan puteranya Al  Walid, kerana tidak mahu membiarkan anak gadisnya  dihiasi dengan kemewahan dunia yang boleh mengakibatkannya lupa kepada akhirat. Anak gadisnya dikahwinkan dengan anak muridnya yang kematian isteri dengan mas kahwin  hanya 2 dinar. Tidak menghadiri majlis membai'tkan putera Al Walid  yang dinobatkan  mengganti Amirul Mukminin Abdul Malik dan pelantikan Sulaiman bin Yasar sebagai Pemimpin Pemerintah bagi suatu wilayah kekuasaan Amirul Mukminin, kerana tidak mendapat persetujuan dari masyarakat . Pelantikkan itu terkeluar dari syariat Islam kerana  memperkosa hak hak asasi manusia untuk menentukan orang yang mereka sukai dan cintai. Jadi menurutnya pembai'tan itu dilakukan secara paksa.
            Lalu Imam Al  Said disiksa dengan 50 kali sebatan dan diarak megelilinggi pasar untuk dipertontonkan. Imam Said sekali lagi disiksa dengan 60 kali sebatan kerana tidak bersetuju perlantikkan Jahir Al Aswaad Az Zuhri sebagai wali di sebuah kota, kerana Jahir seorang yang banyak melakukan kesalahan dan tidak mahir dalam syariat Islam.  Imam Said juga dipenjara oleh Jahir.  Dibebaskan semula oleh  Abdullah bin Zubair. Segala penderitaan ini dilalui oleh Imam Al  Said dengan tabah dan lebih berani  kerana membenarkan apa yang benar.  Beliau meninggal pada tahun 91 H.

No comments:

Jangan Buka !!!

Daulah Islam

Daulah Islam

Singgah Sana

(Jom Buka) Realiti Umat Islam Zaman Sekarang‬‏