Wednesday

Bolehkah Hukum Atau Undang-Undang Allah S.w.t Diubah…!!!Undang-Undang Islam Lebih Agung daripada Undang-undang lain dan TIDAK BOLEH DIPINDA TAPI . Di dalam Demokrasi Undang-undang Allah boleh di UBAH . Sistem ini tidak berasal daripada Dunia ISLAM . Negara yang mengamalkan demokrasi mempunyai autoriti untuk menggubal undang-undang dan undang-undang negara adalah undang-undang tertinggi.
                Allah SWT telah menetapkan sesuatu itu HARAM TETAPI Negara mempunyai autoriti yang boleh mengubahnya menjadikan ia HALAL. Apabila kita mengakui bahawa undang-undang negara adalah undang-undang tertinggi maka kita telah SYIRIK.
1.              Apabila kita mengakui Artikel 24 & 25 di dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bahawa Autoriti Majlis Keselamatan PBB mempunyai kuasa tertinggi di dunia maka kita telah SYIRIK.

2.              Apabila kita mengakui bahawa undang-undang negara sekular adalah undang-undang tertinggi itu adalah SYIRIK.

3.             Apabila mereka mengHalalkan apa yang diHaramkan Oleh ALLAH, MengHaramkan apa yaang diHalalkan Oleh Allah, Itu adalah SYIRIK.


Surah At-Taubah ayat 31 (Sila Rujuk sendiri di dalam Al-Quran)
Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai  tuhan selain Allah** dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan  (yang berhak disembah) selain Dia.
Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan penerangan ayat** Maksudnya: Mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib  itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal.

Adi bin Hatim datang kepada NABI MUHAMMAD SAW dan berkata:
WAhai Pesuruh ALLAH orang Nasrani tidak menyembah Paderi mereka dan Orang Yahudi tidak juga menyembah Rahib mereka, bagaimana Allah berkata begitu.
Nabi SAW menjawab:
“Tidakkah mereka itu menghalalkan bagi mereka apa yang telah diharamkan (oleh Allah) dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan?, dan Adi berkata, ‘ya’, maka Rasulullah berkata, ‘Maka mereka itu telah menyembah (rahib dan pendeta) mereka”
Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya menyatakan bahawa, “Sesungguhnya mereka mentaati para pendeta /rahib mereka terhadap perintah  dan larangan mereka. Para pendeta/rahib itu diletakkan pada kedudukan sebagai 'tuhan-tuhan' kerana mereka ditaati sebagaimana tuhan ditaati.”
(Asy-Syaukani, II/452).

Soalan???
Persoalannya jika pendeta dan paderi telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu adalah SYIRIK. MAKA jika kerajaan/negara melakukan perkara yang sama bukankah ia SYIRIK..????
               
                Jadi Apa yang Barat buat ialah dengan melancarkan serangan filosofi dan politik  sebelum serangan ketenteraan bagi menggantikan SISTEM KHILAFAH, kemudian mereka akan menghantar ejen-ejen mereka (Al-Jasasah (pengintip) di dalam  hadis Tamim Ad-Dahri) ke Istanbul bagi menyusup masuk bagi menyebarkan fahaman yang bakal menjatuhkan SISTEM KHILAFAH dengan menyebarkan dakwah Fahaman politik Sekular.


Demokrasi.
                SHAYKH ANWAR AL-AWLAKI menyebut dalam seminarnya berkenaan Buku Bertajuk Civil Democratic Islam: Partners, Resources, Strategies ini adalah kajian CIA yang dikeluarkan melalui agensi dibawahnya National Security Research Division (RAND).
                Sememangnyaa RAND telah sekelian lama menjalankan kajian terhadap umat Islam dan  merupakan think tank bagi tindakan strategic US terutama bagi menghadapi kebangkitan Islam. Buku Civil Democratic Islam (CDI) ini boleh saya katakan antara kertas kerja yang paling progresif pernah dikeluarkan oleh RAND.
                Ini bagi memudahkan mereka menentukan siapakah musuh mereka yang sebenar bagi  memudahkan mereka menghantar kekuatan tentera Jadi kata sewajipnya kita bersatu bagi menghadapi serangan ini.

Antara isi kandungannya:
                Siapakah Golongan Moderate Muslim Ataupun Tidak. Secara ringkasnya  Golongan modenis ini mereka mahu melihat Islam menjadi sebahagian dari kemajuan global. Mereka memberi nafas Islam bagi nilai-nilai barat seperti demokrasi, hak asasi manusia, perekonomian dan nilai-nilai lain.
Ia merujuk kepada sesetengah ulama’ dan pemikir Islam hari ini. Golongan lain ialah :
1.          Golongan tradisionalis yang lebih menumpukan soal kerohanian dan keilmuan dan golongan sekular yang menerima pemikiran Barat sepenuhnya.

2.             Golongan yang menjadi musuh utama mereka ialah Golongan Fundamentalis. Yang sama sekali menolak semua bentuk acuan yang dibawa oleh Barat seperti Demokrasi, Hak Asasi Manusia,Common Law,Kapitalisme dsb. Mereka ini adalah gerakan-gerakan jihad serta bercita-cita untuk mendirikan semula Khilafah. Mereka ini dilabel sebagai Terroris/Pengganas. Mahupun Musuh-Musuh islam telah memecahkan kita kepada beberapa golongan bukanlah kita tidak boleh bersatu.

Strategi Musuh Islam Ialah PECAH & PERINTAH.
                Maka Strategi kita ialah BERSATU & PERINTAH. Ingatlah apa yang benar-benar ditakuti oleh Musuh ISLAM ialah mereka yang menolak secara keseluruhan segala bentuk pemikiran yang dibawa  oleh mereka dan ikhlas dalam mendirikan semula KHILAFAH.


Firman Allah bagi orang yang berakal:
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (TQS. Ali ‘Imran 3:190 )
WA'ALLAHU A'LAM

No comments:

Jangan Buka !!!

Daulah Islam

Daulah Islam

Singgah Sana

(Jom Buka) Realiti Umat Islam Zaman Sekarang‬‏